Advokatska kancelarija MILIĆ
Beograd-Zemun ul.Svetozara Papića br.1/18
advokat
Dušan Milić
milicadv@eunet.yu


PRIVREDNO PRAVO


     Ova oblast definisana je kao obavljanje poslova i pružanje pravne pomoći pre svega preduzećima, privatnim preduzetnicima, ustanivama i drugim oblicima bavljenja privredom, odnosno privredjivanjem.
     Oblast je definisana Zakonima:
     
     - Zakon o preduzećima
     - Zakon o upisu u sudski registar
     - Zakon o zadrugama
     - Zakon o privatnim preduzetnicima
     - Zakon o prinudnom poravnanju i stečaju i likvidaciji
     - Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
     - Zakon o stranim ulaganjima
     - Zakon o osnovama radnih odnosa
     - Zakon o zaštiti od požara
     - Zakon o privatizaciji u okviru čije primene su definisani poslovi:

           - izrada i sprovodjenje programa privatizacije,
           - izrada programa revitalizacije preduzeća,
           - programi stranih i zajedničkih ulaganja u Jugoslaviji,
           - ustrojstvo privatizovanog preduzeća
           - predstavništva stranih firmi u Jugoslaviji,
           - saveti o statusnim promenama preduzeća,
           - pravni saveti,
           - saveti u vezi sa poslovanjem i vodjenjem malih i porodičnih preduzeća

     
     Jednostavnije rečeno poslovi vezani za privrednu delatnost kao što su registracija preduzeća, registracija stranih preduzeća i predstavnistava stranih preduzeća, radnji, ustanova, apoteka, agencija.
     
     U okviru ove oblasti posebno izdvajamo poslove koji se odnose na strana ulaganja, ekskluzivna zastupstva, pravno ustrojstvo licenci, patenata, zaštita žigova, modela, intelektualne svojine uopšte i ostalih poslova vezanih za privredu.
     
     Preduzeća sa kojima ima tesnu saradnju i koja zastupa Advopkatska kancelarija "MILIĆ" su:
     
     - Preduzeće "IB TRADE" D.O.O Beograd
     - Preduzeće "BG DIESEL" D.O.O. Beograd
     - Preduzeće "BG HIDROMATIC" D.O.O. Beograd
     - Preduzeće "EQM" D.O.O. Beograd
     - Preduzeće "UNIPROM" D.O.O. Zemun
     - Preduzeće "METALIJUMPROMET" D.O.O. Beograd
     - Preduzeće "MIKROMOTOR" A.D. Beograd
     - Preduzeće "MESOPROMET - Rusić" D.O.O. Beograd
     - Preduzeće "GS TRADE" D.O.O.Beograd
     - Preduzeće "BACOM" D.O.O. Beograd
     - Preduzeće "DUBEX" D.O.O.Beograd
     - Preduzeće "PEK"D.O.O. Beograd
     - Preduzeće "SUPER MIKS"D.O.O.Beograd
     - Gradjevinska radnja "ĆULAFIĆ" Beograd
     


Vaša kratka pitanja možete uputiti na milicadv@eunet.yu
Copyright© Web&Law2002.
Zadržana sva prava