Advokatska kancelarija MILIĆ
Beograd-Zemun ul.Svetozara Papića br.1/18
advokat
Dušan Milić
milicadv@eunet.yu


Dušan Milić


     Advokat Dušan M. Milić rodjen je 1965. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Sremskoj Mitrovici. Godine 1991. diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 1991. godine pripravnički staž do polaganja pravosudnog ispita obavljao kod poznatih beogradskih advokata.
     Godine 1993. položio je pravosudni ispit i upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograd.
     Dugogodišnji rad na zaštiti interesa klijenata, kao i iskustvo u tumačenju i primeni propisa uticale su na specijalizaciju za odredjene oblasti prava kojima se bavi Advokatska kancelarija "MILIĆ" u kojoj rade četiri advokata, jedan advokatski pripravnik i jedan tehnički sekretar.
     Težište rada Advokatske kancelarije "MILIĆ":
     - privredno pravo
     - osnivanje domaćih, stranih i mešovitih preduzeća i predstavništava
     - nasledno pravo (testamenti, ugovori o doživotnom izdržavanju i sl. )
     - porodično pravo
     - stvarno pravo
     - radno pravo
     - krivično pravo i
     - posebno PROMET NEPOKRETNOSTI

     
     Specijalizacijom su obuhvaćene sledeće oblasti pravnog života:
     - Stvarno pravo, oblast propisa koja se odnosi na prava vlasništva i sve odnose ljudi u povodu stvari
     - Privredno pravo, norme Zakona i drugih propisa koje se odnose na registraciju pojedinih oblika obavljanja delatnosti - preduzeća, radnji, banaka, potražna prava subjekata privredne delatnosti.
     - Obligaciono pravo, potražna prava, dužničko poverilački odnosi i posebna podoblast zaključenje svakovrsnih ugovora, kao poseban vid specijalizacije prožet kroz sve napred navedene oblasti.
     - Saveti, korisne informacije, izreke: u okviru ovog linka možete dobiti korisne savete, latinske sentence, narodne mudrosti.

     
Prijem pošte:
Beograd-Zemun,
ul.Svetozara Papića br.1/18
Tel.011/195-388
Mob.tel.063/242-827
Email:milicadv@eunet.yu
Prijem stranaka:
Beograd
ul.Durmitorska br.4a/6
tel/fax:011/3611-772
011/657-132

      Detaljnije informacije u vezi pojedinih oblasti možete dobiti na linkovanim stranama.


Pitanja iz konkretne oblasti pošaljite na milicadv@eunet.yu

Internet Krstarica Jugoslavija
 Pretraži:
 
Jugoslavija
Advokatska kancelarija "Milic"

Copyright© Web&Law2002.
Zadržana sva prava