Advokatska kancelarija MILIĆ
Beograd-Zemun ul.Svetozara Papića br.1/18
advokat
Dušan Milić
milicadv@eunet.yu


OBLIGACIONO PRAVO


     Oblast se najpre može definisati kao odnosi dugovanja medju subjektima prava, po ma kom osnovu, a nastala izmedju pravnih ili fizičkih lica.
     Konkretna oblast je regulisana:
     
     - Zakonom o obligacionim odnosima
     - Zakonom o izvršnom postupku

     
     Jednostavnije rečeno konkretna oblast predstavlja zapravo utuženje i prinudnu (sudsku) naplatu svih dospelih potraživanja u novcu ili stvarima te prinudno sprovodjenje odluka suda.
     
     Ovde se posebno skreće pažnja na oblast ugovaranja, sačinjavanja i izrade, kao i svi saveti iz konkretne oblasti prilikom sklapanja, zaključenja i praćenja ispunjenja ugovorenih obaveza.
     
     Ova oblast poznata je kao ugovorno pravo, ugovaranje i pravno uobličavanje svih poslova medju subjektima prava, fizičkim licima, preduzećima i slično.


Vaša kratka pitanja možete uputiti na milicadv@eunet.yu
Copyright© Web&Law2002.
Zadržana sva prava